×
Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Numerales

Glavni števniki

Numerales cardinales

nič cero θeroen m, ena f, eno n un(o), una un(o), unadva m, dve f, dve n dos dostrije m, tri f, tri n tres tresštirje m, štiri f, štiri n cuatro kwatropet cinco θinkošest seis sejssedem siete sjeteosem ocho očodevet nueve nwebedeset diez djeθenajst once onθedvanajst doce doθetrinajst trece treθeštirinajst catorce katorθepetnajst quince kinθešestnajst dieciséis djeθiseissedemnajst diecisiete djeθisjeteosemnajst dieciocho djeθiočodevetnajst diecinueve djeθinwebedvajset veinte bejnteenaindvajset veintiuno bejntiunotrideset treinta trejntaštirideset cuarenta kwarentapetdeset cincuenta θinkwentašestdeset sesenta sesentasedemdeset setenta setentaosemdeset ochenta očentadevetdeset noventa nobentasto ciento θjentosto dvajset ciento veinte θjento bejntedvesto doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentastisoč mil mildva tisoč dos mil dos miltisoč petsto triinosemdeset mil quinientos ochenta y tres mil kinjentos očenta i tresmilijon millón miľon

Vrstilni števniki

Numerales ordinales

prvi primero primerodrugi segundo segundotretji tercero terθeročetrti cuarto kwartopeti quinto kintošesti sexto sekstosedmi séptimo septimoosmi octavo oktabodeveti noveno nobenodeseti décimo deθimodvajseti vigésimo bihesimotrideseti trigésimo trihesimostoti centésimo θentesimo

Ulomki

Fracciones

pol, polovica mitad mitaðena in pol uno y medio uno i medjotretjina tercio terθjodve tretjini dos tercios dos terθjosčetrtina cuarto kwartotri četrtine tres cuartos tres kwartospetina quinto kintošestina sexto sekstosedmina séptimo septimoosmina octavo oktabodevetina noveno nobenodesetina décimo deθimostotina centésimo θentesimo