×
Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Zahlwörter

Glavni števniki

Kardinalzahlen

nič null nulen m, ena f, eno n ein, eine ajn, ajnədva m, dve f, dve n zwei cvajtrije m, tri f, tri n drei drajštirje m, štiri f, štiri n vier fi:əpet fünf fünfšest sechs zekssedem sieben zi:bnosem acht ahtdevet neun nojndeset zehn ce:nenajst elf elfdvanajst zwölf cvölftrinajst dreizehn drajce:nštirinajst vierzehn firce:npetnajst fünfzehn fünfce:nšestnajst sechzehn zehce:nsedemnajst siebzehn zi:pce:nosemnajst achtzehn ahce:ndevetnajst neunzehn nojnce:ndvajset zwanzig cvancihenaindvajset einundzwanzig ajnuntcvancihtrideset dreißig drajsihštirideset vierzig fircihpetdeset fünfzig fünfcihšestdeset sechzig zehcihsedemdeset siebzig zi:pcihosemdeset achtzig ahcihdevetdeset neunzig nojncihsto hundert hundətsto dvajset hundertzwanzig hundətcvancihdvesto zweihundert cvajhundəttisoč tausend tauzntdva tisoč zweitausend cvajtauznttisoč petsto triinosemdeset eintausendfünfhundertdreiundachtzig ajntauzntfünfhundətdrajuntahcihmilijon eine Million ajnə milio:n

Vrstilni števniki

Ordinalzahlen

prvi der/die/das erste de:ə/di:/das e:əstədrugi der/die/das zweite de:ə/di:/das cvajtətretji der/die/das dritte de:ə/di:/das dritəčetrti der/die/das vierte de:ə/di:/das fi:ətəpeti der/die/das fünfte de:ə/di:/das fünftəšesti der/die/das sechste de:ə/di:/das zekstəsedmi der/die/das siebte de:ə/di:/das zi:ptəosmi der/die/das achte de:ə/di:/das ahtədeveti der/die/das neunte de:ə/di:/das nojntədeseti der/die/das zehnte de:ə/di:/das ce:ntədvajseti der/die/das zwanzigste de:ə/di:/das cvancihstətrideseti der/die/das dreißigste de:ə/di:/das drajsihstəstoti der/die/das hundertste de:ə/di:/das hundəctə

Ulomki

Bruchzahlen

pol, polovica e Hälfte helftəena in pol anderthalb, eineinhalb andəthalp, ajnajnhalptretjina s Drittel dritldve tretjini zwei Drittel cvaj dritlčetrtina s Viertel firtltri četrtine drei Viertel draj firtlpetina s Fünftel fünftlšestina s Sechstel zekstlsedmina s Siebtel zi:ptlosmina s Achtel ahtldevetina s Neuntel nojntldesetina s Zehntel ce:ntlstotina s Hundertstel hundəctl