Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
Magyar-szlovén szótár Advancedverzió 2.223.500 címszó, 3.700 példa, 42.000 fordítás© Lingea s.r.o., 2019. Minden jog fenntartva.Madžarsko-slovenski slovar Advancedverzija 2.223.500 gesel, 3.700 primerov, 42.000 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.