Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Numeri

Glavni števniki

Numeri cardinali

nič zero dzeroen m, ena f, eno n un(o), una un(o), unadva m, dve f, dve n due du:etrije m, tri f, tri n tre treštirje m, štiri f, štiri n quattro kwattropet cinque činkwešest sei sejsedem sette setteosem otto ottodevet nove novedeset dieci dječienajst ùndici u:ndičidvanajst dòdici do:dičitrinajst trèdici tre:dičištirinajst quattòrdici kwatto:rdičipetnajst quìndici kwi:ndičišestnajst sèdici se:dičisedemnajst diciassette dičassetteosemnajst diciotto dičottodevetnajst diciannove dičannovedvajset venti ventienaindvajset ventuno ventunotrideset trenta trentaštirideset quaranta kwarantapetdeset cinquanta činkwantašestdeset sessanta sessantasedemdeset settanta settantaosemdeset ottanta ottantadevetdeset novanta novantasto cento čentosto dvajset centoventi čentoventidvesto duecento duečentotisoč mille milledva tisoč duemila duemilatisoč petsto triinosemdeset millecinquecentottantatre millečinkwečentottantatremilijon un milione un miljone

Vrstilni števniki

Numeri ordinali

prvi primo primodrugi secondo sekondotretji terzo tercočetrti quarto kwartopeti quinto kwintošesti sesto sestosedmi sèttimo se:ttimoosmi ottavo ottavodeveti nono nonodeseti dècimo de:čimodvajseti ventèsimo vente:simotrideseti trentèsimo trente:simostoti centèsimo čente:simo

Ulomki

Frazioni

pol, polovica un mezzo un meddzoena in pol uno e mezzo uno e meddzotretjina un terzo un tercodve tretjini due terzi du:e tercičetrtina un quarto un kwartotri četrtine tre quarti tre kwartipetina un quinto un kwintošestina un sesto un sestosedmina un sèttimo un se:ttimoosmina un ottavo un ottavodevetina un nono un nonodesetina un dècimo un de:čimostotina un centèsimo un čente:simo