Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
עברי-סלובני מילון Advancedגירסה 2.214.100 ערכים, 8.000 דוגמאות, 40.900 תרגומים© Lingea s.r.o., 2019. כול הזכויות שמורות.Hebrejsko-slovenski slovar Advancedverzija 2.214.100 gesel, 8.000 primerov, 40.900 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.