×
Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Adjectifs numéraux

Glavni števniki

Adjectifs numéraux cardinaux

nič zéro m zeroen m, ena f, eno n un, une ẽ, ündva m, dve f, dve n deux trije m, tri f, tri n trois trwaštirje m, štiri f, štiri n quatre katrpet cinq sẽkšest six sissedem sept setosem huit uitdevet neuf nöfdeset dix disenajst onze õzdvanajst douze duztrinajst treize trezštirinajst quatorze katorzpetnajst quinze kẽzšestnajst seize sezsedemnajst dix-sept disetosemnajst dix-huit dizuitdevetnajst dix-neuf diznöfdvajset vingt vẽenaindvajset vingt et un vẽte ẽtrideset trente trãtštirideset quarante karãtpetdeset cinquante sẽkãtšestdeset soixante swasãtsedemdeset soixante-dix swasãtdisosemdeset quatre-vingts katrvẽdevetdeset quatre-vingt-dix katrəvẽdissto cent sto dvajset cent vingt sã vẽdvesto deux cents dö sãtisoč mille mildva tisoč deux mille dö miltisoč petsto triinosemdeset mille cinq cent quatre-vingt-trois mil sẽk sã katrəvẽtrwamilijon million m miljõ

Vrstilni števniki

Adjectifs numéraux ordinaux

prvi prem|ier/-ière prəmje/jerdrugi deuxième, sec|ond/-onde dözjem, səgõ/õdtretji troisième trwazjemčetrti quatrième katrijempeti cinquième sẽkjemšesti sixième sizjemsedmi septième setjemosmi huitième uitjemdeveti neuvième növjemdeseti dixième dizjemdvajseti vingtième vẽtjemtrideseti trentième trãtjemstoti centième sãtjem

Ulomki

Fractions

pol, polovica demi m dəmiena in pol un et demi ẽ e dəmitretjina tiers m tjerdve tretjini deux tiers m pl dö tjerčetrtina quart m kartri četrtine trois quarts m pl trwa karpetina cinquième m sẽkjemšestina sixième m sizjemsedmina septième m setjemosmina huitième m uitjemdevetina neuvième m növjemdesetina dixième m dizjemstotina centième m sãtjem