Možnosti iskanja:

 • Iskanje v obe smeri: smeri prevoda ni treba izbrati, saj program prepozna, iz katerega jezika izvira izbrana beseda.
 • Morfološko iskanje: besedo lahko vpišete v kateri koli obliki (spolu, številu, sklonu ali času), kar je uporabno za vse, ne samo za začetnike.
 • Iskanje po vseh besedilih (fulltext): pod glavnim besedilom gesla je izbrana beseda prikazana tudi v raznih frazah in besednih zvezah.
 • Predlogi za iskanje: že po vpisu prvih treh črk besede se vam prikažejo ustrezna gesla.
 • Brez diakritičnih znakov: besedo lahko vpišete tudi brez šumnikov, naglasov, preglasov ali drugih diakritičnih znakov in program bo poiskal pravo geslo, kar bo prišlo prav še posebej tistim, ki program uporabljajo na mobilni napravi.
 • Popravljanje zatipkov: če besedo napišete napačno, vam bo program ponudil pravilne možnosti.
 • V kitajsko-slovenskem slovarju lahko vpisujete besede tudi v transkripciji pinjin.
 • V japonsko-slovenskem in korejsko-slovenskem slovarju lahko gesla iščete glede na transkripcijo izgovorjave.
 • V grško-slovenskem slovarju boste našli pravo geslo, tudi če besedo napišete v latinici ali brez diakritičnih znakov.
 • Srbske besede lahko vpisujete tudi v cirilici, npr. pri kopiranju besed s spletne strani.

Zakaj so slovarji primerni za študente in učenje jezika:

 • Pregledna razdelitev gesel glede na pomen in besedno vrsto.
 • Dosledno razlikovanje enakozvočnic.
 • Ob vsakem geslu je navedena besedna vrsta, včasih tudi spol, pri glagolih vid.
 • Gesla vsebujejo veliko opomb, ki natančneje opredelijo prevod besede in olajšajo razumevanje pomena.
 • Če ustrezen prevod ne obstaja, je beseda pojasnjena s pomočjo opisa.
 • Pri glagolih so navedene informacije o predlogu ali sklonu glagolske vezljivosti; ta osnovna informacija manjka v večini drugih spletnih slovarjev.
 • Pri vseh geslih je navedena celotna IPA-transkripcija, pri kitajščini je uporabljen pinjin.
 • Pri italijanskih, ruskih in ukrajinskih geslih je označen naglas.
 • Pri nemščini je pri vseh enakozvočnicah označen naglas, včasih tudi ločljiva ali neločljiva predpona.
 • Pri določenih jezikih so za gesli navedene tudi druge pomembne slovnične oblike (rodilnik, preteklik in drugo).
 • Nepravilni glagoli so označeni z zvezdico.
 • V angleščini, nemščini, francoščini, španščini, portugalščini, italijanščini in ruščini lahko odprete podrobnejše tabele za morfologijo, pri glagolih pa se vam bo še prikazal celoten pregled tvorbe vseh časov, preprostih in sestavljenih.
 • Pri glavnih evropskih jezikih so na voljo tudi posneti primeri izgovorjave kar 40.000 gesel maternih govorcev.
 • Pri številnih geslih se v spodnjem levem delu okna takoj prikažejo tudi sopomenke in protipomenke.
 • Odlična pomoč za obogatitev besednega zaklada je tudi prikaz drugih besed z istim korenom, vendar drugačno predpono ali pripono.
 • V angleščini so pregledno prikazani tudi vsi frazni glagoli z istim osnovnim glagolom.
 • Študentje bodo cenili tudi tematska področja, kot so Barve, Ptice, Sadje, Zemlja, Bolezni, Kuhanje, Pijače, Jeziki itd., saj vsak jezik vključuje več kot 100 tem.
 • Vsa gesla so pripravili in pregledali izkušeni jezikoslovci in prevajalci, zato ne gre za strojne prevode ali avtomatsko izvožene pare besed iz korpusa.
Podatki so resnično aktualni, saj nenehno dodajamo nova gesla in primere za vse jezike, celoten portal pa posodobimo tri- do štirikrat letno.

Na portalu boste našli tudi: