×
Slovnica
Abeceda in izgovorjavaSamostalnikiPridevnikiČleniZaimkiOsebni zaimkiSvojilni zaimkiPovratni zaimkiKazalni zaimkiVprašalni zaimkiŠtevnikiGlagoliPomožni glagoliModalni glagoliTrpnikGlagolnik in sedanji deležnikGlagolski časiPresent continuousPresent simpleVelelnikVelelni stavkiPast simplePast continuousPresent perfectPresent perfect continuousPast perfectFuture simpleBližnja prihodnostIzražanje pogojaPrisloviVrste prislovovStopnjevanje prislovovBesedni red in tvorjenje stavka

1 Abeceda in izgovorjava

Izgovorjava angleške abecede
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [əʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [ˈdʌbəl juː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Transkripcija izgovorjave
Simboli za transkripcijo se izgovarjajo na naslednji način:
[æ] Izgovarja se kot širok e - med slovenskima e in a.
[ŋ] Nosni n. Izgovarja se kot n s prizvokom g na koncu, podobno kot v besedi banka.
[ð] Zveneči th. Izgovarja se tako, da konico jezika pritisnete na notranjo stran zgornjih zob in nežno izgovorite Z. Npr. this.
[ə] Je kratki samoglasnik (zveni podobno kot zvok, ki ga naredimo, ko se poskusimo nečesa spomniti). Gre za glas, ki se sliši na koncu izgovorjenega h, b ali n ipd.
[ɜ] Izgovarja se kot daljši, nedoločni samoglasnik, kot pri oklevanju ali negotovosti.
[θ] Nezveneč th. Izgovarja se tako, da konico jezika pritisnete na sprednje zobe in nežno izgovorite S. Npr. think.
[w] Glas je podoben slovenskemu uo ali ua. Tega glasu ne izgovarjajte kot v!
Vodoravna črta nad samoglasnikom označuje dolg samoglasnik.