Slovarji

iconLarge
iconLarge
English-Slovene Dictionary Largeversion 2.232.700 entries, 10.300 examples, 75.300 translations© Lingea s.r.o., 2019. All rights reserved.Angleško-slovenski slovar Largeverzija 2.232.700 gesel, 10.300 primerov, 75.300 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.